Fert gredice

Polumontažna meduspratna konstrukcija

Fert gredice

Za bržu i olakšanu konstrukciju

Polumontažna međuspratna konstrukcija \”fert\” odlikuje se sledećim osobinama koje joj daju prednost nad ostalim konstukcionim rešenjima, a od najznačajnijih izdvajamo:

– BRZA I JEDNOSTAVNA UGRADNJA
– LAKA ZA MONTAŽU
– DOBRA ZVUČNA I TOPLOTNA IZOLACIJA
– LAKA MANIPULACIJA, TRANSPORT I SKLADIŠTENJE
– UŠTEDA U DRVENOJ GRAĐI (OPLATA)
– IZRADA PREMA STATIČKOM PRORAČUNU
– KOEFICIJENT SIGURNOSTI TRI PUTA VEĆI OD MONT-TAVANICE
– DUŽINE GREDICA OD 1 DO 7 m.

Za više informacija

Pozovite nas

+ 387 58 211-640

Tehničke karakteristike

Fert gredice postavljanje

-DUŽINA KERAMIKE ……………………………………………….. a
-DUŽINA REŠETKASTOG NOSAČA ………………………………….. b
-VISINA GOTOVE KONSTRUKCIJE…………………………………….12 cm
-STATIČKA VISINA ……………………………………………………….. 20-2=18 cm
-OSOVINSKI RAZMAK IZMEĐU GREDICA …………………………. c =37cm (40cm)
-GREDICE – NOSAČI SASTOJE SE OD VARENE ČELIČNE REŠETKE I DODATNE ARMATRURE CMB 500/560 PREMA PROJEKTU UBETONIRANE U KANALICE OD OPEKE BETONOM MB 20
-TEŽINA IZBETONIRANE KONSTRUKCIJE IZNOSI: 277-295 kg/m2
-KONSTRUKCIJE RASPONA VEĆEG OD 4,00 m OJAČAVAJU SE PO
SREDINI REBROM ZA UKRUĆENJE ŠIRINE MIN. 12 cm ARMIRANO
SA NAJMANJE ARMATUROM KOLIKA JE U GREDICI.

fert gredice tabela