Reference

Neki od naših većih projekata

Reference

Neke od ustanova i kompanija sa kojima smo saradjivali:

Univerzitet Istočno Sarajevo-studentski dom Foča

Centar za prijem izbeglica Sokolac

Uprava za indirektno oporezivanje

Centar za socijalni rad Zenica

Ostali projekti